Biomasa

Pojęcie biomasy

Biomasa jest substancją organiczną, zawierającą węgiel pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Zalicza się do niej drewno, odpady drzewne z przemysłu drzewnego, celulozowo-papierniczego, meblarskiego i leśnictwa, odpady komunalne i przemysłu spożywczego, odpady roślinne, odchody zwierzęce. Stanowi ją także materiał roślinny, hodowany w celach energetycznych.

Biomasa jest trzecim, co do wielkości, naturalnym źródłem energii na świecie. Ma wyjątkowe znaczenie w bilansie paliwowo-energetycznym – spełnia oczekiwane efekty ekologiczne, jest szeroko dostępna, osiąga konkurencyjne ceny na rynku paliw. Może stanowić alternatywę dla tradycyjnych nośników energii.

Biomasa występuje w różnych stanach skupienia. Wyróżniamy:

 • biomasę stałą – odpady drzewne, brykiety, pellety, słoma, osady ściekowe, zrębki drzewne, trociny, wióry, drzewny pył,
 • biomasę ciekłą – etanol, metanol i inne frakcje olejów roślinnych,
 • biomasę gazową – biogaz (gaz błotny).

W Polsce najczęściej stosowana jest biomasa w formie stałej, wykorzystywana - w procesie spalania - jako paliwo w celach grzewczych. Nośnikiem energii jest tu drewno w różnej postaci oraz pochodząca z różnych roślin słoma.

Energia biomasy, korzyści

Uważa się, że spalanie biomasy jest bardziej ekologiczne niż spalanie paliw kopalnych. Cechuje się niższym poziomem emisji gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla, metanu, a także szkodliwych związków siarki, które towarzyszą wydobyciu i eksploatacji paliw kopalnych. Paliwo to jest nieszkodliwe dla środowiska - uwalniany w wyniku produkcji energii dwutlenek węgla krąży w przyrodzie w obiegu zamkniętym, w procesie fotosyntezy jest absorbowany przez rośliny energetyczne (zostaje osiągnięty efekt tzw. zerowej emisji dwutlenku węgla).

Stosowanie biomasy niesie za sobą wiele korzyści, które wynikają z lokalnych uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych i społecznych. Z uwagi na duży udział rolnictwa w gospodarce oraz dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym, jest pewnym i stałym nośnikiem energii w naszym kraju. Pod tym względem Polska posiada bogate zaplecze surowcowe. Wykorzystanie biomasy umożliwia zaspokojenie energetycznych potrzeb lokalnych społeczności. Podnosi bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz poprawia koniunkturę lokalną, szczególnie na obszarach wiejskich, w których występuje problem nadprodukcji towarów rolnych.

Wykorzystywanie tego źródła energii jest opłacalne w wymiarze stricte ekonomicznym, jak również ekologicznym. Udział biomasy w krajowym bilansie paliwowym energetyki odnawialnej stale rośnie.

Oferta

Oferta obejmuje montaż instalacji wykorzystujących efektywne źródła cieplne lub kogeneracyjne, zasilane paliwem biomasowym oraz budowę hal z przeznaczeniem pod magazynowanie biomasy.

Zakres robót:

 • Wykonanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia
 • Zakup urządzeń, montaż i podłączenie gotowej instalacji do instalacji odbiorczych w budynku
 • Montaż układów podawczych paliwa (w przypadku kotłów z automatycznym zasypem paliwa)
 • Budowę pomieszczeń technicznych (magazyn opału)
 • Zakup i montaż magazynów ciepła (w tym zasobników ciepła na C.W.U.)
 • Inne roboty budowlane związane z instalacją źródła ciepła

W systemie „pod klucz” realizujemy inwestycje, których przedmiotem jest dostawa i instalacja urządzeń zasilanych biomasą oraz budowa hal magazynowych, chroniących paliwo przed czynnikami atmosferycznymi.

Nasza oferta obejmuje projektowanie i wykonawstwo instalacji grzewczych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz firm.

  • piece wolnostojące
  • wkłady kominkowe
  • ogrzewacze wody
  • turbiny wiatrowe
  • akcesoria
  • grille
  Produkcja Samson
 • Dystrybucja
 • OZE

  oze
  realizacje

  • panele fotowoltaiczne
  • kolektory słoneczne
  • energooszczędne oświetlenie
  • biomasa
  • hale i konstrukcje stalowe
  • kontenery i pawilony
  Usługi instalacyjne i budowlane
 • Konsulting
 • lucargo

  Realizujemy nietypowe
  projekty architektoniczne

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.